Kopieringstjänst
Vi utför stora och små kopieringsarbeten förmånligt

Reparationer
Vi erbjuder service av maskiner i vår verkstad eller fältservice. Fältservice är vanligast då det handlar om stora maskiner.

Support
Om det uppstår enklare fel eller felinställningar så hjälper vi gärna så att dessa problem kan lösas snabbt.

Serviceavtal
På kopieringsmaskiner erbjuder vi ett serviceavtal. Detta avtal innebär att vi vid behov utför reparation och service hos Er. Kostnaden för avtalet är beroende på hur mycket maskinen används.

ERBJUDANDEN
KONTORSMATERIAL !
MAPPAR,PAPPER,PENNOR
-----------------------------
FÄRGPATRONER TILL SKRIVARE !
-----------------------------
KOPIERINGSTJÄNST ! FÄRG- OCH SVARTVITA KOPIOR
-----------------------------
STÄMPLAR SNABBT OCH FÖRMÅNLIGT !
KONTORSMATERIAL